Zaproszenia do składania ofert

UWAGA! Od 31.01.2011r. Wszystkie ogłoszenia zamieszczane są na nowej stronie BIP www.bip.powiat.trzebnica.pl


27.01.2011Zapytanie ofertowe na publikację artykułu w prasie w ramach promocji projektu pn. „Informatyzacja i wdrożenie e-usługi publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z
Zawiadomienie o wyniku postepowania, Zapytanie ofertowe na wykonanie folderów w ramach promocji projektu pn. „Informatyzacja i wdrożenie e-usługi publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu
Zapytanie ofertowe na wykonanie folderów w ramach promocji projektu pn. „Informatyzacja i wdrożenie e-usługi publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickieg
10.01.2011 r. Zaproszenie do składania ofert - położenie światłowodu
Unieważnienie Naboru w ramach Otwartego naboru partnera w ramach Działania 6.2.
Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach DZIAŁANIA 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Zawiadomienie o wyniku postepowania Zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnejnych, plakietek oraz tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. Świętej
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności – dla projektu „Otwarci na nowe technologie - Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Powiatu Trzebnicki
08.12.2010 r. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie instalacji alarmowej bezprzewodowej oraz systemu monitoringu
Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności – dla projektu „Otwarci na nowe technologie - Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Powiatu Trzebnickiego i gmin partnerskich
Zapytanie ofertowe na promocję pn. „Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy”.
09.11.2010 r. Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie o wyborze oferty - swiadectwo energetyczne szpital
Zaproszenie do składania ofert na świadectwo energetyczne dla szpitala - oddział rehabilitacji - 21.10.2010r.
Zapytanie ofertowe, 04.10.2010-Zapytanie ofertowe na wykonanie kampanii reklamowej (Radio, Prasa, Internet) w ramach projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
01.10.2010 Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie audytu termomodernizacyjnego
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Kampania reklamowa w ramach realizacji projektu Kocie Góry -góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadomienie o wyborze oferty, na opiekuna w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.”
Zapytanie ofertowe na wykonanie kampanii reklamowej (Radio, Prasa, Internet) w ramach projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczenie systemu informacji prawnej
17.09.2010 r. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie audytu termomodernizacyjnego
17.09.2010r. Zaproszenie do składania ofert na Audyt zewnetrzny projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowaneg
Zawiadomienie o wynikach wyboru, Zaproszenie do składania ofert na Audyt zewnetrzny projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilit
Zaproszenie do składania ofert na opiekunów - Ginące Zawody
Zawiadomienie o wyborze oferty, Zapytanie ofertowe na wykonaniefilmu promocyjnego w ramach promocji projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadomienie o wyborze oferty, Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów ramach promocji projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadamomienie o wyniku postępowania na tablice informacyjna - promocja projektu Kocie Góry
08.09.2010 r. - Zaproszenie dla oferentów - badanie sprawozdania finansowego Szpitala za 2010 rok
03.09.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładów historycznych opisujących projekt „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kultura
03.09.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z bicia monet w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej ramach promocji projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablicy informacyjnej ramach promocji projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promującego projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadomienie o braku wyboru oferty na przeprowadzenie wykładów historycznych opisujących projekt „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich.
Zawiadomienie o braku wyboru oferty na przeprowadzenie warsztatów z bicia monet w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich.
Zawiadomienie o wyborze oferty na na wykonanie plakatów promujących projekt „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów ramach promocji projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej ramach promocji projektu pn. Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem nagłośnienia na imprezę „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie artykułów promocyjnych, promujących projekt Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich.
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów z ceramiki ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzie
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów z czerpania papieru w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów z wikliniarstwa ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich.
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów z bibułkarstwa / origami w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich.
Zawiadomienie o wyborze oferty na transport dzieci i młodzieży w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie upominków promujacych projekt - Ginace zawody. Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Wyżywienie Ginące zawody
16.08.2010 r. Zapraszenie do złożenia ofert na dostarczenie systemu informacji prawnej
16.08.2010. Zaproszenie do składania ofert wydruk plakatów projektu „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
16.08.2010. Zaproszenie do skłagania ofert Wynajem nagłośnienia na imprezę „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
Zawiadomienie o wyborze oferty na Wynajem Bractwa Rycerskiego na imprezę „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
Zawiadomienie o wyborze oferty, na wykonanie gadżetów promujących projekt Rycerze i Cystersi
Zawiadomienie o wynikach wyborum Zapewnienie oraz obsługa agregatu prądotwórczego
11.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z BIBUŁKARSTWA/ORIGAMI w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Eduka
11.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z CERAMIKI ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzi
11.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z CZERPANIA PAPIERU w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kult
11.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z BICIA MONET w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna
11.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z WIKLINIARSTWA ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna
09.08.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Catering podczas imprezy „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
09.08.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Ochrona osób i mienia podczas imprezy „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
09.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie upominków promujących projekt Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzież
09.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie artykułów promocyjnych, promujących projekt Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzie
09.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wykładów historycznych opisujących projekt „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kultura
09.08.2010r.Zaproszenie do składania ofert na wyżywienie dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzie
09.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na transport dzieci i młodzieży w ramach projektu „Ginące zawody – Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i
06.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na Audyt zewnetrzny projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego
Zawiadomienie o wyborze oferty, Wynajem domków handlowych na imprezę Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich
06.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na wynajem Bractwa Rycerskiego na imprezę „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
04.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert Zapewnienie oraz obsługa agregatu prądotwórczego podczas imprezy „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
04.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie gadżetów promujących projekt „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
02.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert - Ochrona osób i mienia podczas imprezy „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
02.08.2010r. Zaproszenie do składania ofert - Catering podczas imprezy „Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich.”
28.07.2010r. Zaproszenie do składania ofert - wynajem domków handlowych na imprezę Rycerze i Cystersi w Krainie Wzgórz Trzebnickich
15.07.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Przygotowanie i wydruk Biuletynu Informacyjnego Powiatu Trzebnickiego
08.07.2010r. - Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wydruk Biuletynu Informacyjnego Powiatu Trzebnickiego
30.06.2010 Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji komunalnych w trybie art. 4 pkt 3 lit. j UPZP
31.05.2010 Zaw.o wyborze na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części budynku administracyjnego oraz budynku po byłej pralni w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1
Zaproszenie do składania ofert na wyznaczenie jednostek do usuwania pojazdów z dróg powiatu trzebnickiego oraz prowadzenia parkingów strzeżonych
24.05.2010 - zbiorcze zestawienie ofert: Opracowanie dokumentacji proj.-koszt.przebudowy budynku adm. oraz budynku po byłej pralni ul. Leśna 1
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie gadżetów - „Powiatowe Dni Kultury Regionalnej - Obornickie Klimaty„
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Ochrona osób i mienia podczas koncertu Justyny Steczkowskiej organizowanej na Powiatowych Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornika
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Przygotowanie i wydruk plakatów promujących Powiatowe Dni Kultury Regionalnej w Obornikach Śląskich
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Kampania radiowa promującą Powiatowe Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Przygotowanie filmu i foto reportażu podczas Powiatowych Dni Kultury Regionalnej w Obornikach Śląskich
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Wynajem domków handlowych na Powiatowe Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
24.05.2010r. Zawiadomienie o wyborze oferty - Organizacja bajki plenerowej dla dzieci podczas Powiatowych Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
14.05.2010r. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i wydruk plakatów promujących „Powiatowe Dni Kultury Regionalnej – Obornickie Klimaty w Obornikach Śląskich.
14.05.2010 Zaproszenie do złożenia ofert na przygotowanie filmu i foto reportażu podczas „Powiatowych Dni Kultury Regionalnej – Obornickie Klimaty
13.05.2010r. Zaproszenie do składania ofert - usługa ochrony osób i mienia podczas koncertu Justyny Steczkowskiej organizowanej na Powiatowych Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty”
13.05.2010r. Zaproszenie do składania ofert - kampania radiowa promująca Powiatowe Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
13.05.2010r. Zaproszenie do składania ofert - organizacja bajki plenerowej dla dzieci podczas Powiatowych Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
13.05.2010r. Zaproszenie do składania ofert - wynajem domków handlowych na Powiatowe Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
13.05.2010 r. Zaproszenie do składania ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego
12.05.2010 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie gadżetow promujących projekt Powiatowe Dni Kultury Regionalnej – „Obornickie Klimaty” w Obornikach Śląskich
Zaproszenie do składania ofert uruchominienie i wdrożenie telefonicznego i sms-owego serwisu informacyjnego
Zawiadomienie o wyborze oferty , Zaproszenie do składania ofert uruchomienie i wdrożenie telefonicznego i sms- owego serwisu informacyjnego- tzw. Mobilny Przewodnik.
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Kampania reklamowa w ramach realizacji projektu Kocie Góry -góry najbliższe Wrocławiowi
Zapytanie ofertowe na kurs języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Więcej »

Przetargi Powiatowego Zarządu Dróg

Przetargi Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Więcej »

Przetargi Wydziału Inwestycyjnego

Zawiadomienie o wyniku postępowania (nr postępowania 340/10/10), „Dostawa wyposażenia sal do kinezo i ergo terapii ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Tr
Zawiadomienie o wyniku postępowania (nr postępowania 340/10/10), „Dostawa wyposażenia sal do kinezo i ergo terapii ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy –
06.12.2010 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu niegraniczonym na zadanie pn.Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych
30.11.2010 Ogłoszenie o zmiane ogłoszenie na „Dostawę wyposażenia sal do kinezo i ergo terapii ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddzia
25.11.2010r - Przetarg na Dostawę wyposażenia sal do kinezo i ergo terapii ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji, zlokal
25.11.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych
10.11.2010 r. 02.11.2010 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu niegraniczonym na zadanie pn.Budowa wewnętrznej instalacji gazu z kotłownią gazową
02.11.2010 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu niegraniczonym na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17
Zawiadomienie o wyniku postępowania,DOSTAWA INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCĄC NOWOCZEŚNIE, RÓWNAMY SZANSE.
20.10.2010 Zbiorcze zestawienie ofert na: Budowa wewnętrznej instalacji gazu z kotłownią gazową w budynku administracyjnym przy ul. Leśnej 1
19.10.2010 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Budowę hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17
18.10.2010 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu niegraniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr2 - etap I - ocieplenie stropodachu.
11.10.2010 r. Zbiorcze zestawienie ofert na: Dostawę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu ” Kształcąc nowocześnie, równamy szanse.”
05.10.2010 - Ogłoszenie o zamówieniu-przetarg nieograniczony na: Budowa wewnętrznej instalacji gazu z kotłownią gazową w budynku administracyjnym przy ul. Leśnej 1
01.10.2010r. Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Kształcąc nowocześnie, równamy szanse”.
29.09.2010 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Nr2 - etap I - ocieplenie stropodachu
20.09.2010 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17
03.08.2010.Ogłoszenie o zamówieniu. Opracowanie i wydanie Przewodnika , Mapy i Albumu promującego turystykę aktywną w ramach projektu Kocie Góry - góry najbliższe Wrocławiowi
03.08.2010.Ogłoszenie o zamówieniu. Przygotowanie i zrealizowanie, kampanii reklamowej na billboardach oraz plakatach typu citylight promującej aktywną turystykę na terenie Powiatu Trzebnickiego
Zawiadomienie o wyniku postępowania (nr postepowania 340/6/10) - wyposażenie szpitala część edukacyjna
Zawiadomienie o wyniku postępowania (nr postępowania 340/5/10) - sprzęt rhebilitacyjno-medyczny i biurowo-komputerowy
17.06.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa wyposażenia części edukacyjnej obiektu w ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabilita
17.06.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU: Dostawa wyposażenia obiektu w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny i biurowo komputerowy w ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnic
16.06.2010 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA „Dostawa wyposażenia obiektu w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny i biurowo komputerowy w ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląs
16.06.2010r. Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami w ramach projektu „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorz
09.06.2010 Zawiad.o wyniku postęp.: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania [...] w ramach projektu „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych[...] Zadanie 1 – dostawa sprzętu
31.05.2010 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Zaprojektowanie i utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła
24.05.2010 - Zaw. o wyniku postępowania: „Likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy”
24.05.2010r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia obiektu w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny i biurowo komputerowy w ramach projektu Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebn
18.05.2010 r. Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: "Likwidację barier architektonicznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy"
12.05.2010 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH
04.05.2010 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus - w tym dwóch przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Modernizacja sieci w ramach projektu pn. Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnick
30.04.2010 r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
29.04.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Likwidacja barier architektonicznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy.
28.04.2010 r. - Zapraszenie do złożenia ofert: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
26.04.2010 r. Zawiadomienie o wyniku postępowania: ”Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast: Trzebnica, Żmigród - powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie”
23.04.2010 r. Zbiorcze zestawienie ofert na Dostawę trzech samochodów 9-osobowych, typu bus - w tym dwóch przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
23.04.2010 r.Zbiorcze zestawienie ofert na Remont budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy - etap II
Zbiorcze zestawienie ofert na dostawę wyposażenie schroniska w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę infrastruktury sprzętowej i oprogramowanie wraz z wdrożeniami i szkoleniami w ramach projektu
15.04.2010 r. Zapytanie ofertowe na wyposażenie schroniska w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2”
2010.04.14 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - na Modernizacja sieci w ramach projektu pn. Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powi
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - na Modernizacja sieci w ramach projektu pn. Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnick
13.04.2010 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus - w tym dwóch przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
13.04.2010 r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - na Dostawę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami w ramach projektu
12.04.2010 r. Zbiorcze zestawienie ofert na: Dostawę trzech samochodów 9-osobowych, typu bus - w tym dwóch przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie o zmianie Zaproszenia do składania ofert na organizacje międzynarodowego transportu samochodowego dla delegacji Powiatu Trzebnickiego.09.04.2010r.
08.04.2010 r. - Zawiad. o wyniku postępowania do przetargu nieograniczonego na:"Dostawę materiałów biurowych"
08.04.2010 r.- Zaproszenie do złożenia oferty - prowadzenie audytu wewnętrznego
Zaproszenie do złożenia oferty -Organizacja międzynarodowego transportu samochodowego dla delegacji Powiatu Trzebnickiego.
08.04.2010 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy - etap II
29.03.2010 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus - w tym dwóch przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
2010.03.26-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja sieci w ramach projektu pn. Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnick
26.03.2010 r. Zawiadomienie o wyniku postęp.: Uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadz. prac archeolog. wykopaliskowych dla inwest. w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Skokowej
23.03.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa materiałów biurowych
Zbiorcze zestawienie ofert-Uzyskanie decyzji pozw. na prowadz. prac archeolog. wykopalisk. dla inwestycji w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Skokowej gm. Prusice oraz przeprowadz. badan
12.03.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą
12.03.2010 r. Uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych wykopaliskowych dla inwestycji w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Skokowej gm. Prusice
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zarządzanie projektem pn. Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i ...
08.03.2010 r. - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Dworek w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2.
23.02.2010r. Zawiad. o wyniku postęp.: Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
22.02.2010 r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
12.02.2010 r.- Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego:" Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Dworek w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2"
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie plakietek oraz druk ulotek i plakatów...
Zmiana Zapytania Ofertowego Zarządzanie projektem
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Wykonanie tablicy informacyjnej oraz druk ulotek i plakatów w ramach promocji projektu pn
Zapytanie ofertowe - Zarządzanie projektem pn. „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie plakietek oraz druk ulotek i plakatów w ramach promocji projektu
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz druk ulotek i plakatów w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie, przy
21.01.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Dworek w Kuraszkowie, przy ul. Turystycznej 2
Zbiorcze zestawienie ofert do zaproszenia dla oferentów na „Remont okładzin schodów i posadzek z paneli w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6”
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - „Remont części technologii kotłowni z instalacją gazu w DPS Oborniki Śl.”
Zbiorcze zestawienie ofert do zaproszenia dla oferentów na "Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku pralni wraz z koncepcją architektoniczną przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy".
27.11.2009 r. Remont okładzin schodów i posadzek z paneli w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Remont części technologii kotłowni z instalacją gazu w DPS Oborniki Śl.
18.11.2009r. - Zaproszenie dla oferentów - Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku pralni wraz z koncepcją architektoniczną przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy
18.11.2009 r. Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. - Trzebnica
18.11.2009 r. Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.- Oborniki Śląskie
06.11.2009 r.- zamiar udzielenia zamówienia publicznego w kwocie do 14 000 EURO: remont pomieszczeń - mieszkanie adaptacyjne dla wychowanków Domu Dziecka w Obornikach Śląskich.
04.11.2009 r. Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
03.11.2009 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przetarg nieograniczony - Remont części technologii kotłowni z instalacją gazu w DPS Oborniki Śl.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 8
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - "Modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie."
23.10.2009 r. Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - „Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Leśnej 1 w Trzebnicy”.
zamiar udzielenia zamówienia publicznego w kwocie do 14 000 EURO: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
01.10.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie.
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy"
Zawiadomienie o wyniku postępowania: Zamówienie poniżej 14 000 EURO: Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
25.09.2009 r.Trzebnica: Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich. przy ul. Parkowej 8.
18.09.2009 r. Informacja o zamówieniu - Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodziezowego
Informacja na temat rozstrzygnięcia do zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej oraz druk ulotek i plakatów
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz druk ulotek i plakatów - ponowienie
Zawiadomienie o wyniku postępowania - usługi Inżyniera Kontraktu (Inwestora Zastępczego) w ramach projektu p.n. Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
17.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Roboty budowlane: Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Leśnej 1 w Trzebnicy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na usługi Inżyniera Kontraktu (Inwestora Zastępczego) w ramach projektu p.n. Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabili
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabilitacji, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy
Zapytanie ofertowe - Komputery dla Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
Ogłoszenie o wyborze oferty - urządzenie wielofunkcyjne - skaner sieciowy - kopiarka -drukarka na zadanie: Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansa rozwoju jednostek samorządu teryto
Wyjaśnienia do ogłoszenia na urządzenie wielofunkcyjne - skaner sieciowy - kopiarka -drukarka na zadanie: Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansa rozwoju jednostek samorządu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - urządzenie wielofunkcyjne - skaner sieciowy - kopiarka -drukarka na zadanie: Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansa rozwoju jednostek samorządu terytoria
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu - Studium wykonalności na zadanie: Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu - Studium wykonalności na zadanie:
Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie studium wykonalności projektu - do wniosku o dofinansowanie projektu Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansa rozwoju jednostek samorządu teryt
20.05.2009 - Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabilitacji, zlokalizowanego przy ul. Prusickiej
19.03.2009 - Zaproszenie dla oferentów:Studium wykonalności na zadanie: „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie przy ul.Turystycznej 2”.
16.03.2009 r.-Zaw.o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony-usługi-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
06.03.2009 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
02.03.2009 r.- Powiat Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia zam.publ. w kwocie do 14 000 EURO na: opracowanie dokum. projekt. na przebudowę budynku administr. przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy
Zaproszenie dla oferentów:Studium wykonalności na zadanie: „Budowa hali sportowej oraz modernizacja budynku szkoły, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul.
Zaproszenie do składania ofert:Studium wykonalności na zadanie: „Budowa sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich przy ul.Parkowej 8”
Zaproszenie dla oferentów - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyziemia budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy".
03.02.2009 r.-Ogłoszenie na przeprowadzenie badań archeologicznych - Zamówienie poniżej kwoty 14.000 Euro
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. filia w Rościsławicach - ocieplenie poddasza.
Informacja o zamówieniu - Rozbudowa Szpitala - pawilon dla Oddziału Rehabilitacji,przy ul. Prusickiej 53/55 w Trzebnicy.
25.11.2008 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania-przetarg nieograniczony-Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. filia w Rościsławicach - ocieplenie poddasza.
17.11.2008 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Dom Dziecka w Obornikach Śląskich - remont łazienki
29.10.2008r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
15.10.2008 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Dostawa materiałów biurowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 21.10.2008 r. - Dom Dziecka w Obornikach Śląskich - remont łazienki.
Ogłoszenie o zamówieniu 21.10.2008 r. - Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. filia w Rościsławicach - ocieplenie poddasza.
01.10.2008 r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - "Dostawa materiałów biurowych"
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Modernizacja Domu Dziecka w Obornikach Śląskich-adaptacja strychu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy SOSW, z uwzględnieniem wytycznych programowych Ministerstwa Sportu RP.
Zaproszenie dla oferentów-Opracowanie projektu budowlanego na budowę hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich przy ul.Parkowej 6 .
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane - Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy przy ul. Żeromskiego 25
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego na remont dachu i elewacji obiektu "Zamek" na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rościsławicach.
Ogłoszenie - zamiar udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie hali sportowej przy PZS nr 2 przy ul. Żeromskiego 25
Zaproszenie dla oferentów - badanie sprawozdania finansowego Szpitala za 2008 rok
Przetarg nieograniczony na: Przebudowa budynku administracyjnego przy ul.Leśnej 1 – prace rozbiórkowe
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Modernizacja Domu Dziecka w Obornikach Śląskich- adaptacja strychu.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy przy ul. Żeromskiego 25
Ogłoszenie o zamówieniu: Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SOSzW w Trzebnicy.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Boisko sportowe wielofunkcyjne przy SOSzW w T-cy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont budynku Domu Dziecka w Obornikach Śląskich przy ul.Parkowej 4 - Etap II.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - „Przebudowa kotłowni w zakresie ciepłej wody użytkowej w DPS Oborniki Śl. filia Rościsławice”.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Termomodernizacja dachu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy, przy ul. Żeromskiego 25
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - „Termomodernizacja dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Trzebnicy przy ul. Nowej 1”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
Zaproszenie dla oferentów - projekt SOR
Zaproszenie dla oferentów - studium ambulans
Zaproszenie dla oferentów - studium SOR
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Remont budynku Domu Dziecka w Obornikach Śląskich przy ul.Parkowej 4 - Etap II.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Termomodernizacja dachu w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy przy ul. Żeromskiego 25.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Termomodernizacja dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Trzebnicy przy ul. Nowej 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Trzebnicy przy ul. Żeromskiego 25.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa kotłowni w zakresie ciepłej wody użytkowej w DPS Oborniki ŚL. filia Rościsławice.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Remont budynku Domu Dziecka w Obornikach Śląskich przy ul.Parkowej 4 - Etap II.
Zaproszenie dla oferentów - dokumentacja projektowa na wykonanie kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w przetargu: Modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych.
Powiat Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w kwocie do 14 000 EURO na: opracowanie operatu wodno - prawnego.
Powiat Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w kwocie do 14 000 EURO na: zakup krzeseł konferencyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1369 D Kryniczno-Rogoż-Szewce Etap I od km 0+040.00 do km 1+500,00.
Zawiadomienie o wyniku postępowania-Wykonanie szczegółowej osnowy poziomej III kl na terenie gminy Wisznia Mała i gminy Oborniki Śląskie, powiatu trzebnickiego woj. dolnośląskie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1369 D Kryniczno-Rogoż-Szewce Etap I
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: I etap remontu elewacji Domu Dziecka - osuszenie.
Zaproszenie dla oferentów - dokumentacja projektowa
Zaproszenie dla oferentów - dokumentacja projektowa
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych w PZS nr 1 w Trzebnicy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetagu:"Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy...".
Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym: Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy- etap I dokumentacja techniczna dla Oddziału Rehabilitacyjnego
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku administracyjnego przy ul.Leśnej 1 – prace rozbiórkowe.
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach DZIAŁANIA 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapita
Zawiadomienie o wynikach wyboru, Organizacja międzynarodowego transportu samochodowego dla delegacji Powiatu Trzebnickiego.

Więcej »

Przetargi Wydziału Geodezji

24.01.2011 - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż plotera
08.11.2010 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Dostawa plotera
03.11.2010 - zbiorcze zestawienie ofert na dostawę plotera
29.10.2010 - zapytania i udzielone odpowiedzi do SIWZ na dostawę plotera
26.10.2010 - ogłoszenie o przetargu na dostawę plotera
12.10.2010 - zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Świerzów, gmina Prusice
07.10.2010 - zawiadomienie o wyniku postępowania- Modernizacja egib Oborniki Śląskie
22.09.2010 - zbiorcze zestawienie ofert: "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla 9 obrębów w jednostce ewidencyjnej Oborniki Śląskie, p
20.09.2010 - zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Świerzów, gmina Prusice, (9 działek o ogólnej powierzchni 3,8448 ha)
06.09.2010 - ogłoszenie o przetargu na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla 9 obrębów w jednostce ewidencyjnej Oborniki Śl.
26.07.2010 r.- Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego ,woj. dolnośląskie.”
20.07.2010 - Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego, woj. dolnośląskie
12.07.2010 - ogłoszenie o przetargu na wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego, woj. dolnośląskie
15.06.2010 - ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie wykonanie prac obejmujących wyłączenie materiałów tzw. „zasobu przejściowego”
07.06.2010r - zapytanie ofertowe na wykonanie prac obejmujących wyłączenie materiałów, tzw. "zasobu przejściowego", zgromadzonych w PODGiK w Trzebnicy
25.05.2010 - ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Psary, gmina Wisznia Mała
11.05.2010 - ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie kontroli operatów technicznych
11.05.2010 - zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie Psary, gmina Wisznia Mała
07.05.2010 - zawiadomienie o wyniku postępowania "wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego"
29.04.2010 - zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego
26.04.2010 - zawiadomienie o wyniku postepowania: ”Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast: Trzebnica, Żmigród - powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie”
26.04.2010 - Informacja - zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli operatów technicznych
21.04.2010 - ogłoszenie o przetargu na wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego, woj. dolnośląskie
19.04.2010 - ogłoszenie o wyborze oferty na prace geodezyjne: Modernizacja osnowy poziomej założonej wg instrukcji BIII na obszarze miasta Oborniki Śląskie
13.04.2010r. - ogłoszenie o wyborze oferty na prace: aktualizacja danych ewidencyjnych dla działki nr 30 AM 1 położonej w obrębie Mienice
07.04.2010 - zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast Trzebnica i Żmigród
02.04.2010r - zapytania i udzielone odpowiedzi do przetargu na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast Trzebnica i Żmigród
23.03.2010 - ogłoszenie o przetargu na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miast: Trzebnica, Żmigród
17.07.2009 - Starosta Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w kwocie do 14 000 EURO na: prace geodezyjne
18.06.2009 - Starosta Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia publicznego w kwocie do 14 000 EURO na prace geodezyjne
18.06.2009 - Starosta Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia publicznego w kwocie do 14 000 EURO na wykonanie obowiązków Inspektora Nadzoru
15.04.2009 - zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - "Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Wisznia Mała
09.03.2009r. - wykonanie obowiązków Inspektora Nadzoru przy realizacji pracy geodezyjnej pod nazwą „Wykonanie szczegółowej osnowy poziomej III klasy na obszarze powiatu trzebnickiego”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Wisznia Mała , powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie.
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - „Wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego woj. dolnośląskie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wykonanie osnowy poziomej na obszarze powiatu trzebnickiego woj. dolnośląskie.
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków -kartotek budynków i lokali komputerowej bazy danych w jednostce ewidencyjnej PRUSIC
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości.
Informacja o odstąpieniu od realizacji zamówienia publicznego - Wykonanie elektronicznej archiwizacji dokumentów stanowiących szkice polowe, zarysy pomiarowe z obszaru powiatu trzebnickiego.
Starosta Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia publicznego w kwocie do 14 000 EURO na prace geodezyjne
Starosta Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia publicznego na elektroniczną archiwizację dokumentów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie szczegółowej osnowy poziomej III kl na terenie gminy Wisznia Mała i gminy Oborniki Śląskie , powiatu trzebnickiego woj. dolnośląskie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Wykonanie osnowy wysokościowej na obszarze powiatu trzebnickiego
Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie osnowy wysokościowej na obszarze powiatu trzebnickiego
Przetarg nieograniczony na wykonanie osnowy wysokościowej na obszarze powiatu trzebnickiego

Więcej »

Przetargi Wydziału Nieruchomości

Informacja o wyborze oferenta na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości na lata 2011-2012
Odstąpienie od sprzedaży nieruchomości
Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Informacja o wyborze oferenta na opracowanie informatora dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego
Informacja o II przetargu - rozstrzygnięcie
Sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu - działka nr 20/20 AM18 Żmigród
Sprzedaż nieruchomości Powiatu Trzebnickiego w Żmigrodzie
Zapytanie ofertowe na opracowanie informatora
Informacja o wynikach wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
W Y K A Z nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Żmigrodzie - WYKAZ
Rozstrzygnięcie przetargu
Ogłoszenie o wybraniu oferty wycięcie drzew i krzewów na terenie Powiatu Trzebnickiego rosnących na gruntach Skarbu Państwa [...]

Więcej »

Przetargi i ogłoszenia Wydziału Oświaty

Zawiadomienie o wyborze oferty - Obsługa techniczna (scena, oświetlenie, nagłośnienie) na Powiatowych Dni Kultury Regionalnej - w Obornikach Śląskich.
Ogłoszenie o zmianie Zaproszenia do składania ofert na obsługę techniczną Powiatowych Dni Kultury
Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną Powiatowych Dni Kultury
Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach DZIAŁANIA 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - NOWY
Zawiadomienie o unieważnieniu otwartego naboru Partnerów w ramach POKL 6.2.
Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach DZIAŁANIA 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty - Zamówienia Publiczne dla Zaawansowanych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08
Zawiadomienie o wyborze oferty - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z pozyskiwania środków unijnych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08 Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. Profesjonaln
Zawiadomienie o wyborze oferty, Przeprowadzenie Szkolenia z Kosztorysowania w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej”
2009.11.16 - Zaproszenie do złożenia oferty - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z pozyskiwania środków unijnych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z pozyskiwania środków unijnych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 p
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie Szkolenia z Kosztorysowania w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn.Profesjonalny pracownik Administracji Sa
Zaproszenie do złożenia oferty - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z pozyskiwania środków unijnych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. ''Profesjon
Zaproszenie do złożenia oferty - Zamówienia Publiczne dla Zaawansowanych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. ''Profesjonalny pracownik Administracji Sam
Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg nieograniczony - 342/3/09 Przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. Profesj
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. "Profesjonalny pracownik Administracji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08
Uniewżnienie postępowania, nr 342/3/08 Przeprowadzenie 2 szkoleń w ramach realizacji projektu
13.01.2009,OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w ramach realizacji projektu DAP 0825-57 08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040 08
13.01.2009,Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Świadczenie usług cateringowych przy projekcie DAP 0825-57 08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040 08
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania - CATERING
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Przeprowadzenie szkoleń/cyklu szkoleń w ramach „realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. „Profesjonaln
Zawiadomienie o wyniku postępowania,Przygotowanie oraz dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Przeprowadzenie szkolenia „Word/Excel dla średniozaawansowanych” w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Konsultacje z firmą Konsultingową dotyczące projektu współfinansowanego z EFS.
Modyfikacja (2) Zaproszenia do złożenia Oferty - Consulting - Zmiana terminu składania ofert
Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej - Rekrutacja
20.11.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony:Przeprowadzenie szkolenia Word Excel dla średniozaawansowanych w ramach realizacji projektu DAP-0825-57-08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040
20.11.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony:Przeprowadzenie szkoleń/cyklu szkoleń w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. „Profesjonaln
Modyfikacja Zaproszenia do złożenia Oferty - Consulting
Zaproszenie do złożenia oferty - Consulting
03.12.2008 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony:Przygotowanie oraz dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-04
04.12.2008 Ogłoszenie o zamówieniu- Przetarg nieograniczony:Przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. Profesjonalny pracow
22.12.2008 Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług cateringowych przy projekcie DAP 0825-57 08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-04008 pn.Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej. Zadanie 1.
22.12.2008 Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w ramach realizacji projektu DAP 0825-57 08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040 08 pn. Profesjonalny pracownik Administracji
06.01.2009 Ogłoszenie o zamówieniu,Przeprowadzenie 2 szkoleń w ramach realizacji projektu DAP 0825-57-08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040-08 pn.Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej Zadan
Unieważnienie postępowania, Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. "Profesjonalny pracownik Administracji Samorzą
Zaproszenie do złoenoa Oferty Cykl 2 szkoleń KPA i Zamówienia Publiczne w ramach EFS
Zawiadomienie o wynikach postępowania, nr. Przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach „realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. „Profesjonalny pracownik Admini
Zawiadomienie o wynikach postępowania, Świadczenie usług cateringowych przy projekcie DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. „Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej”
Zawiadomienie o wyniku postępowania, Świadczenie usług cateringowych przy projekcie DAP/0825-57/08, Nr. KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. „Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej”
28.01.2009, Ogłoszenie o zamówieniu, Przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. Profesjonalny pracownik Administracji Samorz
Unieważnienie postępowania, nr. 342/2/09 Dostawa sprzętu Komputerowego i biurowego
Zapytanie ofertowe: Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów na terenie woj. Dolnośląskiego dla 70 osób.
Przeprowadzenie szkolenia z wystąpień publicznych, motywacji i zarządzania zespołem pracowniczym w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej”
Zawiadomienie o wyborze oferty, Organizacja dwóch dwudniowych warsztatów na terenie woj. Dolnośląskiego dla 70 osób.
Przeprowadzenie Szkolenia z Kosztorysowania w ramach realizacji projektu DAP/0825-57/08, Nr KSI POKL.05.02.01-00-040/08 pn. „Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej”

Więcej »

OGŁOSZENIE


Powiat Trzebnicki ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie art. 4 pkt  8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia...

Więcej »

Przetargi Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - na usługę gastronomiczną w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennego wyżywienia pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Zapytanie do SIWZ - na usługę gastronomiczną w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennego wyżywienia pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i dostarczenia całodziennego wyżywienia pacjentów Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmig

Więcej »

Przetargi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Więcej »

Przetargi Agencji Nieruchomości Rolnych

http://www.anr.gov.pl/pl/section/oferta_wroclaw_ogloszenia

Więcej »

Strona | 1 | 2 |